Jazzcode - kurs, foredrag og workshops for ledere, konsulenter og eksperter

Kurs, foredrag og workshops om å gjøre det komplekse forståelig.

Praktiske øvelser, gruppesamtaler og en spennende historie som bakteppe.Lær å tenke strukturert. Kurset i strukturert tenkning og formidling har blitt avholdt i over femten år med flere tusen deltakere. Kurset har hele tiden blitt forbedret og fornyet i takt med tilbakemeldinger. Nå kan du ta kurset digitalt.

Vi gjenbruker alt som har gjort kurset populært: Lett formidlet teori, engasjerende eksempler, praktiske øvelser med høy overføringsverdi og gruppesamtaler.

Casebasert læring. Kurset bindes sammen gjennom en sann historie om vinsvindel som du blir en del av mens du øver. Lykkes hovedpersonene med å formidle idéene sine, vil også du lykkes med egne formidlingsoppgaver fremover.

Seks leksjoner. Kurset består av seks timeslange leksjoner og et avslutningswebinar. For å få fullt utbytte anbefaler vi, i den grad det er mulig, å ta de seks leksjonene fortløpende, gjerne daglig over én uke. Du lærer best hvis du får litt tid til å fordøye og anvende læringen før du lærer noe nytt, samtidig som det ikke drøyer for lenge mellom hver leksjon.

Hybrid læring. Hver leksjon består av øvelser du gjør alene etterfulgt av et kort møte (fysisk eller virtuelt) med to kollegaer der læringen forsterkes gjennom samtale; erfaring viser at refleksjon, repetisjon og reformulering sammen med andre sementerer læring.

Seks leksjoner med intens læring.  • Leksjon én: Her blir du introdusert for logiske trær – også kalt pyramider eller familetrær og du får noen øvelser. Strukturert tenkning og formidling (også kjent som “pyramideprinsippet” går som en rød tråd gjennom hele kurset.

  • Leksjon to: Du omstrukturerer en e-post slik at den blir lettere og raskere å lese og kan skumleses.

  • Leksjon tre: Du skriver overskrifter som kan skumleses og som umiddelbart gir mottakeren det store bildet FØR man går i dybden.

  • Leksjon fire og leksjon fem: Du lærer å fortelle korte og lengre historier som engasjerer basert på en robust underliggende struktur.

  • Leksjon seks: Du lager en møteagenda i form av en slags ministrategi basert på mottakeres behov og møtets kort- og langsikte mål.

  • Avslutning: Du har et videomøte med Carl Størmer der du kan stille spørsmål, reflekterer over hva du har lært og hva du vil øve på.

Et kurs til eksperter.


Kurset er spesielt nyttig for miljøer der godt samspill og små beslutningsforbedringer gir store økonomiske eller samfunnsmessige utslag og der oppmerksomhet er flaskehalsen. Kurset anbefales til eksperter, ledere, konsulenter, plan- og analysemiljøer og start-upmiljøer som kan skrive, men som er avhengige av dype analyser og samtidig må kunne formilde enkelt og med overbevisning.

Bli en del av Jazzcodes nettverk.


Er du tidligere kursdeltaker?
Få gratis tilgang til repetisjonsvideoer og faglig påfyll gjennom ekslusive webinarer og små øvelser.

Er du ikke tidligere kursdeltager men lyst til å bli kjent med oss?
Meld deg på vår nyhetsbrev og få gratis tilgang til aktuelle webinarer.

Jazzcode AS - Kontakt: e-post: info@jazzcode.no - Tlf. +4792280846